>>TOPRAĞIN DOĞAL GÜCÜNÜ (VERMİKOMPOST) TEKNOLOJİ İLE SİZLERE SUNUYORUZ...SAĞLIKLI TOPLUM İÇİN ORGANİK ÜRETİM... <<
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%>

Kuraklık (aşırı sıcak – aşırı soğuk) sayesinde oluşan bitkilerin stresini engelleyen
Sıvı organik anti stres gübresi "Ferbanat L
"

Bitkilerin stres şartlarına uyumu defalarca fizyolojik ve biyokimyasal mekanizmalar sayesinde sağlanmaktadır. Kuraklık kısmen, yaprak plakasında aşırı ısınmaya sebep olmaktadır bu da ısı şoku olayına başlamasına, iç hücre metabolizmasının değişikliğine bitki hücrelerinde stres besi özleri (ısı şoku besi özleri) oluşumunun başlanması demektir.

Günümüzde bu mekanizma yeterli şekilde iyice incelenmiştir. Kurak havalardaki topraktaki mikro elementlerin hareketlerinin azalması, gıda maddelerinin hücreler arası geçirgenliğinin ve ayrıca mikro elementlerin azalmasına bağlı kompleks proseslerin tanımı daha az bilinmektedir. Kurak havalarda bitki hücreleri, gerekli normal fermentatif (enzim) aktivitelerini gerçekleştirmek için mikro element yetersizliği çekmektedirler. Burada belirtilmek istenen, hücre içine girecek ve gerekli fizyolojik maddelerin yer değiştirmesi için harcanan enerji kaybını aşağıya çekmek amacıyla yetersiz gıda maddelerini tamamlamak bu da hücre diyaframlarının geçirme kabiliyetlerinin yükselmesiyle gerçekleşecektir. Bu anda bitkiler, bakteri ve virüs enfeksiyonuna karşı en az korunma safhasındadırlar.

Ekolojik tarım teknolojisiyle yetiştirilen tarım kültürlerinin verimliliğini artırmak amacıyla EC 2092/91 ve EC 834/2007 Yönetmelik şartlarına uygun olarak bizler tarafından sıvı organik gübre Ferbanat L hazırlanmıştır.

Ferbanat L üretimi esnasında, kimyasala dayanmayan, olağanüstü fiziki etkiye dayanan moleküler destrüksiyon ve humin maddelerinin stokastik moleküllerinin restructuring (yeniden yapılanması) teknolojisi kullanılmaktadır.

Ferbanat L’nin içeriğinde doğal menşeli biyolojik aktiv maddeler ve mikro elementlerin eklendiği mikro humatlar bulunmaktadır. Daha az element olduğundan hücre diyaframının arasından geçmek için hücre daha az enerji sarf etmektedir. Bundan başka Ferbanat L’de metabolit içerikli agronomik değerli mikro floralı sporlar bulunmaktadır, bunlarda bitkide Ferbanat L’nin etkisini artıran mikro biyolojik bileşkenlerdir.

Son 10 yılda yapılan laboratuar incelemeleri ve büyük ölçekli tarla (saha) denemeleri Ferbanat L’nin mükemmel doğa menşeli anti stres preparatı olduğunu göstermiştir.

Ferbanat L’nin yaprak plakasındaki etkisi sayesinde bitkinin stres şartlarına fermentasyon adaptasyonunu ( uyumunu) işlemlerini hızlandırmaktadır. Agronomik değerli mikroflora sporlarının yaprak plakasına yüzeyine düştüklerinde ve bu yüzeyde geliştiklerinden dolayı farklı etiyolojili fitopatogenlerin hücreyi girmesini engellerler. Burada çift etki oluşmaktadır; bir taraftan hücre diyaframının geçirgenliğini artırarak stres sayesinde yetersiz gıda ve biyolojik aktif maddeleri tamamlarlar ve diğer taraftan mikro flora da bitki hücresine enfeksiyon hastalıkları uyarıcılarını engeller.

Kuraklarda prensip olarak rizosfer’de mikro elementlerin hareketlerinde düşüş olur, bundan dolayı yapraklara Ferbanat L çözeltisinin püskürtülmesi sayesinde, yaprak plakasında fermentatif aktivite desteklemek için bitkilerin hücre seviyesinde gerekli mikro elementlerin alması sağlanmıştır. Bitkiler, yapraklarına besleyici ve biyolojik aktif madde almaları için toprak ve saplardan yapraklara gelen aktarmaları almak içinde enerji harcamazlar.

Ferbanat L’nin püskürtüldüğünde direk yaprak plakasına düşer ve yaprak hücresindeki ile direk olarak karşılıklı etkileşime girmektedir.

Ferbanat L’nin sayesinde bitkinin prolin, amin asitler içerikleri fazlalaşır, bunlar kendi içlerinde hidrofil koloidler ve hücrede suyun tutulmasına yardımcı olarak ünite oluşturabilir.

Stres etkisi döneminde hücre mekanizmasının stres adaptasyonu sadece muhafaza edilmez ona yenileri de eklenir. Her şeyden önce bu fizyolojik aktif ve gıda maddeleri arasındaki rekabet ilişkisidir. Bu sebepten dolayı bitkiler ekstremum ( aşırı) şartlarda öyle bir minimum jeneratif organlar şekillendirirler ki, olgunlaşmaları için gerekli maddeleri kendileri temin etmek (sağlamak) durumunda kalırlar. Şöyle ki, bu sebepten dolayı arzu edilmeyen stres genç, hala kuvvetlenmemiş bitkilerde şekillenme döneminde reprodüktiv (yeniden oluşturan)organlarında hücre seviyesindedir. Stres durumundaki genç bitkiden, iyi bir genetik potansiyeline rağmen tam verim alınamaz.

Ferbanat L büyük derecede genç bitkileri stres yüklemesinden kurtarır, bundan dolayı ekolojik olarak anti stres preparatı niteliğinde çağımızın hızlı tarım teknolojisinde yerini güzelce almıştır.

Bitki yapraklarında fermentatif aktivitesini hızlandıran ve agronomik değerli mikro florası ile sembiyotik etki yaratarak sinerji olayını gerçekleştirir. Yaprak plakası artmaya başlar ve daha fazla miktarda güneş enerjisi alır, bu da kuraklık şartlarında bile meyvelerin tam olarak olgunlaşmasını sağlar.

Ferbanat L’nin bitkilerde etilen ve absis asidinin sentezini yavaşlatır, hücrenin bölünmesini ve büyümesini duraksatmaz, hücrenin emme aktivitesini azaltmaz. Bitki stres etkisi duymadığı dönemlerde, normal şartlarda gerçekleşen diğer fizyolojik prosesleri frenlemez.

Ferbanat L kullanımından en fazla etki stresin birinci ve ikinci aşamasındadır: birinci stres reaksiyonu zamanında ve adaptasyon zamanındadır.

Bu aşamalarda Ferbanat L’nin kullanımı, kuraklıktan meydana gelen negatif olayların tamamen yayılmasını önlemede yardımcı olur. Bundan dolayı (bitkilerin durumuna ve stres aşamasına göre) 4-9 gün arayla iki –üç defa Ferbanat L ile püskürtülmesi tavsiye edilir.

Sulama Ferbanat L kullanımı sayesinde yıpranmış aşamasında bulunan bitkiler ölümden kurtarılır ve kuraklıktan meydana gelen negatif olayların tamamen yayılması önlenir. Bundan dolayı 4-5 gün arayla üç –dört defa Ferbanat L çözeltisi ile püskürtülmesi tavsiye edilir.

Sıvı organik antistres gübresi Ferbanat L JSC “Aljara” (Litvanya)da 2005 yılından itibaren doğal, ekolojik, zararsız hammaddeden mikrobiyolojik teknoloji kullanımıyla üretilmektedir.

Ferbanat L kendisini herhangi iklim şartlarında iş gören güvenli bio müstahzar olarak tavsiye ettirmiştir. Saha denemeleri, Litvanya, Rusya, Mısır, Türkiye, Romanya, Tunus, Kenya gibi ülkelerde yapılmıştır.

Ferbanat L kullanımıyla ilgili özellikle iyi hassasiyet doğal güneş ışıkları ve yüksek ısı derecesi bulunan yerlerdeki bitkilerden almıştır. Farklı iklim zonlarındaki farklı tarım tekniklerinde buğdayla ilgili verim arştı % 25’den başlayarak (Rusya, Kuban Bölgesi) % 40 kadar ( Rusya, Tver Bölgesi) çıkmıştır.Türkiye’de % 40 ve üzeri, Mısır’daki sebze bahçe kültürlerinde artış – salatlık (hıyar) -%30, domates, biber patlıcan - %50, üzüm - %45, bu arada ürünlerin şekerlilik oranları da artmıştır.

Ayrıca Ferbanat L 4 yıl boyunca Litvanya ve Rusya sertifikalandırma laboratuarlarında kontrol edilmiştir. Testler göstermiştir ki, potansiyel toksik ( zehirli) elementler, biyolojik ve kimyasal toksitler EC 2092/91 ve EC 834/2007 Yönetmelik şartlarında belirtildiği gibi bulunmamaktadır .

25.05.2009 tarihinde Litvanya Devlet Sertifika Kuruluşu “ Ekoagros” (Kaunas, Livanya) Ferbanat L ’nin "Ekolojik Tarım"da kullanımı ile ilgili K – 66 no.lu onayı vermiştir.

“EKOSİSTEM A.Ş.” Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu Bilim Araştırma merkezleri ile Araştırma ve Geliştirme alanında işbirliğini sürdürmekte ve ürünümüzün Türkiye'de tek satış yetkilisidir.


 

Telif Hakki 2008 ©
counter on godaddy

View My Stats